ภาพกิจกรรม

ประเพณีบุญคูณลาน
( จำนวน 57 รูป / ดู 43 ครั้ง

การลงพื้นที่มอบรถวีลแชร์ (Wheel Chair)
( จำนวน 20 รูป / ดู 45 ครั้ง

งานวันเด็กแห่งชาติ 2566
( จำนวน 31 รูป / ดู 52 ครั้ง

งานกีฬาชุมชนหนองแวง ม.3 ม.9
( จำนวน 22 รูป / ดู 39 ครั้ง

วันชาติ หรือวันพ่อแห่งชาติ
( จำนวน 11 รูป / ดู 17 ครั้ง