ภาพกิจกรรม

พิธียกฉัตรพระพุทธเกษตรคณารักษ์
( จำนวน 73 รูป / ดู 100 ครั้ง

ทำบุญเบิกบ้าน
( จำนวน 51 รูป / ดู 119 ครั้ง