การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมฯ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.45 MB