กองการช่าง


ผู้อำนวยการกองช่าง

นายชัยยา บุตรสำราญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง

นายชัชวาล วะทา
นายช่างอาวุโส

นายเฉลิมศักดิ์ สุวรรณพันธ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นางศุภวัลย์ ดวงเจียน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน