ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (20 มี.ค. 66 | อ่าน 12 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่องระบายน้ำหมู่ที่13 (24 ก.พ. 66 | อ่าน 13 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างสนามกีฬาสนามฟุตบอล (21 ก.พ. 66 | อ่าน 15 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจร สายนรการบริรักษ์ (14 ก.พ. 66 | อ่าน 22 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจร สายโคตุฑาฯ (14 ก.พ. 66 | อ่าน 22 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (สายนรการ) (06 ก.พ. 66 | อ่าน 37 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่ประกาศและร่างเอกสารการจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (สายโคตุฑา) (06 ก.พ. 66 | อ่าน 19 ครั้ง)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566 (01 ก.พ. 66 | อ่าน 33 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม (01 ก.พ. 66 | อ่าน 31 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ราคากลางก่อสร้างท่อระบายน้ำ สายนรการบริรักษ์ (01 ก.พ. 66 | อ่าน 25 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ราคากลางก่อสร้างท่อระบายน้ำ ฯ สายโคตุฑา (01 ก.พ. 66 | อ่าน 20 ครั้ง)
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (31 ม.ค. 66 | อ่าน 28 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกฯ ถ.ยอแสง) (25 ม.ค. 66 | อ่าน 24 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก ถ.ธรรมรักษา) (25 ม.ค. 66 | อ่าน 21 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 13 ฯ (25 ม.ค. 66 | อ่าน 19 ครั้ง)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565 (13 ม.ค. 66 | อ่าน 23 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง (13 ม.ค. 66 | อ่าน 20 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 1 (13 ม.ค. 66 | อ่าน 18 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ช่วงจากแยกถนนปัทมานนท์ไปทางทิศตะวันตก) (10 ม.ค. 66 | อ่าน 31 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติก ฯ พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (10 ม.ค. 66 | อ่าน 26 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ 2 (10 ม.ค. 66 | อ่าน 20 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ (10 ม.ค. 66 | อ่าน 19 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (03 ม.ค. 66 | อ่าน 23 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกฯ (27 ธ.ค. 65 | อ่าน 21 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (23 ธ.ค. 65 | อ่าน 16 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถตักหน้าขุดหลัง) (22 ธ.ค. 65 | อ่าน 26 ครั้ง)
ประกาศ เรื่องวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนนฯ สนามม้า ซอย 2 (16 ธ.ค. 65 | อ่าน 22 ครั้ง)
ประกาศ เรื่องวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนน ฯ สายเทพลีลา (16 ธ.ค. 65 | อ่าน 30 ครั้ง)
ประกาศ เรื่องวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนนฯ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 (16 ธ.ค. 65 | อ่าน 19 ครั้ง)
ประกาศ เรื่องวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนนแอาฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมถนนลำกุดกู่ ซอย 1 (16 ธ.ค. 65 | อ่าน 30 ครั้ง)