ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ลสายลำกุดกู ซอย ๓ (22 ก.ย. 64 | อ่าน 110 ครั้ง)
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวัดป่าสันติธรรม (ช่วงจากสามแยก ศพด.หมู่ที่ ๘ ไปทางทิศใต้) (22 ก.ย. 64 | อ่าน 114 ครั้ง)
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านหนองแวง (ช่วงจากถนนหนองแวงแยก ๓ ถึงถนนโยธาธิการเหล่ (22 ก.ย. 64 | อ่าน 116 ครั้ง)
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายไชยเจริญ (ช่วงจากสามแยกถนนนรการบริรักษ์ไปทางทิศตะวันออ (22 ก.ย. 64 | อ่าน 97 ครั้ง)
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายโคตุฑาฯ (ช่วงจากสี่แยกถนนวัดใต้ไปทางทิศตะวันออก) (22 ก.ย. 64 | อ่าน 89 ครั้ง)
ประกาศให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (13 ก.ย. 64 | อ่าน 88 ครั้ง)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564 (13 ก.ย. 64 | อ่าน 101 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองวัดธาตุ (09 ก.ย. 64 | อ่าน 97 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียร (09 ก.ย. 64 | อ่าน 97 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนน หมู่ 4,15 (09 ก.ย. 64 | อ่าน 113 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนน หมู่ 3,9 (08 ก.ย. 64 | อ่าน 90 ครั้ง)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (08 ก.ย. 64 | อ่าน 91 ครั้ง)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (08 ก.ย. 64 | อ่าน 85 ครั้ง)
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (08 ก.ย. 64 | อ่าน 89 ครั้ง)
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (08 ก.ย. 64 | อ่าน 90 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกล (09 ก.ค. 64 | อ่าน 110 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมถนน (28 ม.ค. 64 | อ่าน 241 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมถนน (28 ม.ค. 64 | อ่าน 158 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ตุลาคมถึงธันวาคม 2563 (28 ม.ค. 64 | อ่าน 162 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมถ (30 ธ.ค. 63 | อ่าน 173 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมถ (30 ธ.ค. 63 | อ่าน 153 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตทับคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมถนนเฉลิมพร (30 ธ.ค. 63 | อ่าน 116 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมถนนชลประทาน (30 ธ.ค. 63 | อ่าน 116 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทัยถนนคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ถนนส (29 ธ.ค. 63 | อ่าน 116 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกถนนสนามม้า หมู่ที่ 2 (29 ธ.ค. 63 | อ่าน 107 ครั้ง)
ประกาศโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนกลางเมือง (29 ธ.ค. 63 | อ่าน 109 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนนแอสทัลท์ติกคอนกรีตทับผิวคอนกรีตทับผิวจราจรเด (28 ธ.ค. 63 | อ่าน 113 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตทถนนสนามม้า ห (28 ธ.ค. 63 | อ่าน 104 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมถนนกลางเมือง (28 ธ.ค. 63 | อ่าน 98 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวคอนกรีตเดิมถนนเจริญราษฏ (24 ธ.ค. 63 | อ่าน 111 ครั้ง)