ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมถนนชลประทาน บ้านหนองแวง หมู่ 3,9 (30 ธ.ค. 63 | อ่าน 86 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตทับคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมถนนเฉลิมพระเกียรติ บ้านหนองแวง หมู่ 3,13 (30 ธ.ค. 63 | อ่าน 56 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมถนนชลประทาน บ้านหนองแวง หมู่ 3,9 (30 ธ.ค. 63 | อ่าน 56 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทัยถนนคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ถนนสนามม้า บ้านเกษตรวิสัย หมู่ที่ 1 (29 ธ.ค. 63 | อ่าน 52 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกถนนสนามม้า หมู่ที่ 2 (29 ธ.ค. 63 | อ่าน 48 ครั้ง)
ประกาศโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนกลางเมือง (29 ธ.ค. 63 | อ่าน 49 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนนแอสทัลท์ติกคอนกรีตทับผิวคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมถนนสนามม้า บ้านเกษตรวิสัย หมู่ที่๑ (28 ธ.ค. 63 | อ่าน 50 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตทถนนสนามม้า หมู่ที่ ๒ (28 ธ.ค. 63 | อ่าน 44 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมถนนกลางเมือง (28 ธ.ค. 63 | อ่าน 44 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวคอนกรีตเดิมถนนเจริญราษฏร์ (24 ธ.ค. 63 | อ่าน 54 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวคอนกรีตเดิมถนนเจริญราษฏร์ (24 ธ.ค. 63 | อ่าน 54 ครั้ง)
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจรถนนชลประทาน (18 ธ.ค. 63 | อ่าน 60 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจรถนนหนองแวงแยก ๒ (17 ธ.ค. 63 | อ่าน 64 ครั้ง)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินอุดหนุน) (05 พ.ย. 63 | อ่าน 69 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎรอุทิศ (03 พ.ย. 63 | อ่าน 62 ครั้ง)
ราคากลางก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนลำกุดกู่ ซอย 1 (03 พ.ย. 63 | อ่าน 60 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจรถนนลำกุดกู่ ซอย 1 (03 พ.ย. 63 | อ่าน 61 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส-ไตรมาสที่-4 (03 พ.ย. 63 | อ่าน 59 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนลำกุดกู่-ซอย-1 (03 พ.ย. 63 | อ่าน 46 ครั้ง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2564 (16 ต.ค. 63 | อ่าน 67 ครั้ง)
ประกาศจัดจ้าง การจัดทำเว็บไซต์ของหน่วยงาน (26 พ.ค. 63 | อ่าน 91 ครั้ง)