สนามกีฬาในเขตเทศบาล
รายชื่อลานกีฬา / สนามกีฬาในเขตเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย

๑. สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย (หน้าโรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย)

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย


๒. สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (ข้างโรงเรียนเทศบาล ๑ เกษตรวิสัย)


๓. ลานกีฬา / สนามกีฬา โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย


๔. สนามฟุตซอล โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย


๕. สนามฟุตซอลโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์


๖. สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองแวง


๗. สนามกีฬาโรงเรียนวัดธาตุ


๘. สนามกีฬาโรงเรียนบ้านป่ายาง


๙. สนามกีฬาแข่งเรือหนองแวง


๑๐. สวนสาธารณะเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย(ข้างสำนักงานเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย)


๑๑. ลานกีฬาในชมรมผู้สูงอายุเมืองเกษ