ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล "ผู้ว่าฯ พาวิ่ง by Thammasat 101" (15 มี.ค. 66 | อ่าน 8 ครั้ง)
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ "เสริมสร้างความปลอดภัยด้วยใบขับขี่" (10 มี.ค. 66 | อ่าน 16 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี 2566 (31 ม.ค. 66 | อ่าน 30 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (31 ม.ค. 66 | อ่าน 25 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬา สนามฟุตบอล ฯลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (31 ม.ค. 66 | อ่าน 38 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (24 ม.ค. 66 | อ่าน 58 ครั้ง)
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมประชุม เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนเกษตรวิสัย (13 ม.ค. 66 | อ่าน 33 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2565 (17 ธ.ค. 65 | อ่าน 31 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทคาราโอเกะ พ.ศ.2565 (17 ธ.ค. 65 | อ่าน 20 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 (17 ธ.ค. 65 | อ่าน 24 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง (07 ธ.ค. 65 | อ่าน 39 ครั้ง)
จดหมายข่าวประจำเดือน พ.ย. 2565 (06 ธ.ค. 65 | อ่าน 24 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 (29 พ.ย. 65 | อ่าน 17 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี/ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน (23 พ.ย. 65 | อ่าน 23 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 (16 พ.ย. 65 | อ่าน 16 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566 (16 พ.ย. 65 | อ่าน 22 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี (15 พ.ย. 65 | อ่าน 16 ครั้ง)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยทรัพยากรบุคคล (02 พ.ย. 65 | อ่าน 60 ครั้ง)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (31 ต.ค. 65 | อ่าน 25 ครั้ง)
เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานลอยกระทง ประจำปี 2565 (26 ต.ค. 65 | อ่าน 27 ครั้ง)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน 2565 (25 ต.ค. 65 | อ่าน 18 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (07 ต.ค. 65 | อ่าน 31 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย เรื่อง ยกเลิกประกาศให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยวิธีประมุล (ให้เช่าเก็บเงินค่าบริการห้องน้ำตลาดสดเทศบาล 1) (30 ก.ย. 65 | อ่าน 22 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย เรื่องการให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง นอกเวลาราชการ (21 ก.ย. 65 | อ่าน 26 ครั้ง)
เมืองเกษฮาล์ฟมาราธอน 2022 | OFFICIAL PHOTO SEARCH PARTNER THAIRUN (06 ก.ย. 65 | อ่าน 0 ครั้ง)
การขยายระยะเวลาการรับสมัคโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN ๒๐๒๒ (15 ส.ค. 65 | อ่าน 59 ครั้ง)
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย (11 ส.ค. 65 | อ่าน 57 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติ (11 ส.ค. 65 | อ่าน 50 ครั้ง)
ขอขยายเวลาชำระภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และงดเบี้ยปรับ/รับเงิ่นเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ (29 มิ.ย. 65 | อ่าน 241 ครั้ง)
เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมชม งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565 (28 มิ.ย. 65 | อ่าน 0 ครั้ง)