ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (31 มี.ค. 65 | อ่าน 50 ครั้ง)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) (15 มี.ค. 65 | อ่าน 68 ครั้ง)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) (15 มี.ค. 65 | อ่าน 82 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (18 ก.พ. 65 | อ่าน 125 ครั้ง)
ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-ประจำปี-2565 (31 ม.ค. 65 | อ่าน 2291 ครั้ง)
ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ประ (31 ม.ค. 65 | อ่าน 100 ครั้ง)
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (24 ม.ค. 65 | อ่าน 159 ครั้ง)
เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ขอเชิญร่วมสืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจ (14 ธ.ค. 64 | อ่าน 148 ครั้ง)
โครงการ “เสริมสร้างความปลอดภัยด้วยใบขับขี่ ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 (เสาร์-อา (07 ธ.ค. 64 | อ่าน 150 ครั้ง)
รายชื่อผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ทต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสั (10 พ.ย. 64 | อ่าน 184 ครั้ง)
เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย กำหนดลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (12 ต.ค. 64 | อ่าน 178 ครั้ง)
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ประจำปี 2563 (03 ส.ค. 64 | อ่าน 203 ครั้ง)
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี ประจำปี 2563 (03 ส.ค. 64 | อ่าน 0 ครั้ง)
กองทุนต่อสู้โควิด-19 เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย เปิดรับบริจาคสิ่งของ อาหาร ของใช้จำเป็นเพื่อไว้ (09 ก.ค. 64 | อ่าน 248 ครั้ง)
ศูนย์ประสานงานรับผู้ป่วย โควิด-19 กลับบ้าน จังหวัดร้อยเอ็ด (09 ก.ค. 64 | อ่าน 390 ครั้ง)
ขอเชิญชวนประชาชนเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันและลดอัตราการแพร่ (19 พ.ค. 64 | อ่าน 376 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (22 เม.ย. 64 | อ่าน 181 ครั้ง)
ประกาศกำหนดสถานที่ปิดประกาศและแผ่นป้ายหาเสียง ฉบับที่ ๒ (20 ก.พ. 64 | อ่าน 173 ครั้ง)
ประกาศกำหนดสถานที่ปิดประกาศและแผ่นป้ายหาเสียง ฉบับที่ ๑ (20 ก.พ. 64 | อ่าน 165 ครั้ง)
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเกษตรวิสัย (ผ.ถ.๔/๕) (19 ก.พ. 64 | อ่าน 225 ครั้ง)
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย เขตเลือกตั้งที่ ๒ (ส. (19 ก.พ. 64 | อ่าน 192 ครั้ง)
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย เขตเลือกตั้งที่ ๑ (ส. (19 ก.พ. 64 | อ่าน 206 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเกษตรวิสัย (ผ.ถ.๔/๔) (19 ก.พ. 64 | อ่าน 218 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย เขตเลือกตั้งที่ ๒ (ส.ถ.๔/๔) (19 ก.พ. 64 | อ่าน 140 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย เขตเลือกตั้งที่ ๑(ส.ถ.๔/๔) (19 ก.พ. 64 | อ่าน 152 ครั้ง)
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (19 ก.พ. 64 | อ่าน 126 ครั้ง)
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเกษตรวิสัย (19 ก.พ. 64 | อ่าน 145 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 (ปี 64) (11 ม.ค. 64 | อ่าน 306 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (11 ม.ค. 64 | อ่าน 140 ครั้ง)
การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (11 พ.ย. 63 | อ่าน 0 ครั้ง)