ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวคอนกรีตเดิมถนนเจริญร (24 ธ.ค. 63 | อ่าน 116 ครั้ง)
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจรถนนชลประทาน (18 ธ.ค. 63 | อ่าน 117 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจรถนนหนองแวงแยก ๒ (17 ธ.ค. 63 | อ่าน 120 ครั้ง)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินอุดหนุน) (05 พ.ย. 63 | อ่าน 121 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎรอุทิศ (03 พ.ย. 63 | อ่าน 118 ครั้ง)
ราคากลางก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนลำกุดกู่ ซอย 1 (03 พ.ย. 63 | อ่าน 114 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจรถนนลำกุดกู่ ซอย 1 (03 พ.ย. 63 | อ่าน 116 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส-ไตรมาสที่-4 (03 พ.ย. 63 | อ่าน 113 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนลำกุดกู่-ซอย-1 (03 พ.ย. 63 | อ่าน 101 ครั้ง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2564 (16 ต.ค. 63 | อ่าน 125 ครั้ง)
ประกาศจัดจ้าง การจัดทำเว็บไซต์ของหน่วยงาน (26 พ.ค. 63 | อ่าน 153 ครั้ง)