ภาพกิจกรรม

ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน
( จำนวน 57 รูป / ดู 411 ครั้ง

การผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว
( จำนวน 19 รูป / ดู 249 ครั้ง

กิจกรรมการจำหน่ายขยะชุมชน
( จำนวน 6 รูป / ดู 124 ครั้ง

การทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล 2
( จำนวน 10 รูป / ดู 156 ครั้ง