ภาพกิจกรรม

การทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล
( จำนวน 45 รูป / ดู 477 ครั้ง