สำนักปลัดเทศบาล
ชื่อ - สกุล : นายโกเสก สมอฝาก
ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0819647310
Email : yhamsak@gmail.com

ที่อยู่ :
259/1 หมู่ที่ 10 ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150
อื่นๆ :
วุฒิการศึกษา  ปริญญญาโท  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                     ปริญญาตรี      รัฐศาสตรบัณฑิต       มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                     ปริญญาตรี      นิติศาสตรบัณฑิต      มหาวิทยาลัยรามคำแหง