สมาชิกสภาเทศบาล
ชื่อ - สกุล : นายโกศล สมานสุข
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 0870533054
Email :

ที่อยู่ :
301 หมู่ที่ 14 ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด