สมาชิกสภาเทศบาล
ชื่อ - สกุล : นายพิชิต ประกิจนิกรณ์
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 0872331650
Email :

ที่อยู่ :
1 หมู่ที่ 13 ซอยข้างไปรษณีย์ ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด