สมาชิกสภาเทศบาล
ชื่อ - สกุล : นายสาคร นามจันดา
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 0625303239
Email :

ที่อยู่ :
5 หมู่ที่ 3 ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด