สมาชิกสภาเทศบาล
ชื่อ - สกุล : นายอาจ ภูถวิล
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 0935206208
Email :

ที่อยู่ :
316 หมู่ที่ 9 ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด