สมาชิกสภาเทศบาล
ชื่อ - สกุล : นายเจียม สิงห์สุธรรม
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 0856809962
Email :

ที่อยู่ :
245 หมู่ที่ 9 ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด