สมาชิกสภาเทศบาล
ชื่อ - สกุล : นายเพ็ง ศักดิ์คำดวง
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 0833619066
Email :

ที่อยู่ :
464 หมู่ที่ 8 ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด