สมาชิกสภาเทศบาล
ชื่อ - สกุล : นายสายันต์ ภูมิไชย
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 0862340953
Email :

ที่อยู่ :
149 หมู่ที่ 15 ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด