สมาชิกสภาเทศบาล
ชื่อ - สกุล : นายสมศรี มหาพานต์
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 0934873251
Email :

ที่อยู่ :
341 หมู่ที่ 2 ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด