ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด

1.ตอบผ่านช่องทาง URL:  https://itas.nacc.go.th/go/iit/73pszu

2.ตอบผ่านช่องทางการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code)
 


 
หมายเหตุ : การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
                         ให้ใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนในการ LOGIN เข้าสู่ระบบ
 
 
 

โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2565,11:06   อ่าน 91 ครั้ง