ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด

 
1.ตอบผ่านช่องทาง URL:  https://itas.nacc.go.th/go/eit/73pszu

2.ตอบผ่านช่องทางการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code)


หมายเหตุ : การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
                         ให้ใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนในการ LOGIN เข้าสู่ระบบ
 
 

 
 
 

โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2565,10:48   อ่าน 101 ครั้ง