ภาพกิจกรรม
การประชุมประชาคมการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570 ) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566
เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ได้ลงพื้นที่ วันที่ 6-10 ก.พ. 2566 ณ 13 ชุมชน เขตเทศบาลเกษตรวิสัย เพื่อจัดประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรับฟังปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับทราบความต้องการของพี่น้องประชาชน เพื่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ซึ่งภายในการลงประชาคมแต่ละพื้นที่ มีกิจกรรมต่างๆ บริการประชาชนอีกด้วย
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 2
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2566,00:00   อ่าน 99 ครั้ง