ภาพกิจกรรม
ประชุมระดมความคิดเห็นผังเมืองชุมชนเกษตรวิสัย
วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับ ผังเมืองรวมชุมชนเกษตรวิสัย เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเกษตรวิสัย
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2566,09:11   อ่าน 49 ครั้ง