ภาพกิจกรรม
โครงการเฝ้าระวังป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหมู่ 8
23 มิถุนายน 2565
ร.ต.อ.สุดใจ หมอกสังข์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร/คณะวิทยากร และผู้ปกครอง
เข้าร่วมงานโครงการเฝ้าระวังป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหมู่ 8 
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2565,13:08   อ่าน 13 ครั้ง