ภาพกิจกรรม
ประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนเขตเทศบาล
21-22 มิถุนายน  2565
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ร่วมกับโรงพยาบาลเกษตรวิสัย
ดำเนินกิจกรรมออกประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนเขตเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2565,13:00   อ่าน 5 ครั้ง