ภาพกิจกรรม
ติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชุมชนหมู่ที่ 10
กองช่าง เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย
ดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชุมชนหมู่ที่ 10
เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2565,22:55   อ่าน 8 ครั้ง