ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพด้านการบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ ประจำสัปดาห์
เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเกษตรวิสัย
ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ
เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริการประชาชน
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2565,00:00   อ่าน 8 ครั้ง