ภาพกิจกรรม
โครงการฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำลำกุดกู่
18 พฤษภาคม 2565
เทศบาลตำบลเกษตรวิสัยรวมพลจิตอาสาพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรวิสัย ร่วมกับ อำเภอเกษตรวิสัย
เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดกิจกรรมจิตอาสา โครงการฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำลำกุดกู่
อำเภอเกษตรวิสัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565
ณ บริเวณลำกุดกู่ หมู่ 14
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2565,08:56   อ่าน 119 ครั้ง