ภาพกิจกรรม
ทำบุญเลี้ยงพระ และบวงสรวงศาลปู่ตา ประจำโรงฆ่าสัตว์
12  มกราคม 2565 09.00 น.
นางสาวอิศรา  ชอบขาย นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรวิสัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ทำบุญเลี้ยงพระ และบวงสรวงศาลปู่ตา ประจำโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  เพื่อเป็นศิริมงคล และเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจต่อผู้ปฏิบัติงาน

------------------
ผู้รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

------------------
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2565,12:02   อ่าน 21 ครั้ง