ภาพกิจกรรม
ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนชาวอำเภอเกษตรวิสัย ได้จัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปรใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ ขึ้น ในวันเสาร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเกษตรวิสัย เพื่อส่งเสริมและบำรุงรักษาวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาล โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานด้วยการรักษาระยะห่างทางสัคม ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) อย่างเคร่งครัด แต่ยังอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามเอาไว้
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2565,15:37   อ่าน 30 ครั้ง