ภาพกิจกรรม
มอบสติ๊กเกอร์ร้านที่ได้รับวัคซีน โควิด 19
7 ธันวาคม 2564
นางเกษร อ่อนทรัพย์ รองปลัดเทศบาล นางสาวมัณฑนา จันทะคาม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ออกตรวจเอกสารในการรับวัคซีนและมอบสติ๊กเกอร์ร้านที่ได้รับวัคซีน โควิด 19 แก่ร้านค้าและร้านจำหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย

--------------------------------------------------
ภาพข่าว:งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2564,15:31   อ่าน 29 ครั้ง