ภาพกิจกรรม
ถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9
วันที่ 5 ธันวาคม 2564 นางสุนันทา สาคร รองนายกเทศมนตรีตำบลเกษตรวิสัย
ร่วมในพิธีถวายพานพุ่มและ ถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพและวันพ่อแห่งชาติ

-----------------
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2564,15:18   อ่าน 34 ครั้ง