ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เข็มที่ 1 เข็มที่ 2
18 พฤศจิกายน 2564 นางสาวอิศรา ชอบขาย นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรวิสัย กำนันอภิชาต ธิโนชัย กำนันตำบลเกษตรวิสัย ร่วมอำนวยความสะดวกให้แก่คณะแพทย์  พยาบาลจากโรงพยาบาลเกษตรวิสัย สมาชิก อสม. ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 บริเวณตลาดสดเทศบาล 1 เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  ขอขอบคุณ คณะแพทย์  พยาบาล เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเกษตรวิสัย กำนันอภิชาติ ธิโนชัย กำนันตำบลเกษตรวิสัย และ สมาชิก อสม. ทุกท่าน ที่เป็นหน่วยงานดำเนินการฉีดวัคซีนฯ ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลเกษตรวิสัยในครั้งนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไว้ ณ โอกาสนี้

-----------------------------
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.เกษตรวิสัย
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2564,10:58   อ่าน 21 ครั้ง