ผู้บริหาร


นายวัฒนา ภู่วโรดม
นายกเทศมนตรี

POLL

การบริการของเราเป็นอย่างไร
 
การบริการของเราเป็นอย่างไร

การบริการของเราเป็นอย่างไร
ดีมาก
260  97.4%
ดี
4  1.5%
ปานกลาง
2  0.7%
แย่มาก
1  0.4%
แย่
0  0%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  267
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2019 เวลา 08:51 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันพฤหัสบดีที่ 02 กรกฏาคม 2020 เวลา 11:20 น.