ผู้บริหาร


นายวัฒนา ภู่วโรดม
นายกเทศมนตรี

POLL

การบริการของเราเป็นอย่างไร
 
การบริการของเราเป็นอย่างไร

การบริการของเราเป็นอย่างไร
ดีมาก
264  96.7%
ดี
4  1.5%
ปานกลาง
2  0.7%
แย่มาก
2  0.7%
แย่
1  0.4%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  273
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2019 เวลา 08:51 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันพุธที่ 05 สิงหาคม 2020 เวลา 11:28 น.