ผู้บริหาร


นายวัฒนา ภู่วโรดม
นายกเทศมนตรี

POLL

การบริการของเราเป็นอย่างไร
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุข PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2010 เวลา 18:38 น.


 

 

นายประชา   ศรีเวียง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 


 

ภารกิจ : งานด้านบริการสาธารณะแก่ชุมชนในเขตเทศบาล การรักษาความสะอาดถนน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานบริการด้านสาธารณสุขต่าง ๆ เช่น การให้ความรู้ด้านการป้องกันรักษาสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น งานควบคุมด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ด้านชีวอนามัย เป็นต้น
 
 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 07 พฤศจิกายน 2013 เวลา 08:05 น.