ผู้บริหาร


นายวัฒนา ภู่วโรดม
นายกเทศมนตรี

POLL

การบริการของเราเป็นอย่างไร
 
การส่งเสริมการอกกำลังกาย
กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฏาคม 2020 เวลา 10:42 น.

กิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬาให้ตัวแทนเยาวชน


โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ชมรมแอโรบิคเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย


กิจกรรมการเต้นแอโรบิค
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฏาคม 2020 เวลา 10:52 น.