ผู้บริหาร


นายวัฒนา ภู่วโรดม
นายกเทศมนตรี

POLL

การบริการของเราเป็นอย่างไร
 
การให้บริการ
การให้บริการเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 02 กรกฏาคม 2020 เวลา 10:41 น.
►ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

►รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

    แบบประเมินความพึงพอใจโครงการประกวดกิจกรรมวิชาการ
    แบบประเมินความพึงพอใจโครงการวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๒
    แบบประเมินความพึงพอใจโครงการวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๓
    แบบประเมินความพึงพอใจโครงการสานฝันบัณฑิตน้อย
    แบบประเมินความพึงพอใจโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา


แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 02 กรกฏาคม 2020 เวลา 14:35 น.