ผู้บริหาร


นายวัฒนา ภู่วโรดม
นายกเทศมนตรี

POLL

การบริการของเราเป็นอย่างไร
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2020 เวลา 15:25 น.
►แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๓

►รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ๖ เดือน  ปี ๒๕๖๓ (๑ ต.ค.๖๒-๓๑ มี.ค.๖๓)
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ (๑ ต.ค.๖๑-๓๐ ก.ย.๖๒)

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2020 เวลา 15:33 น.