ผู้บริหาร


นายวัฒนา ภู่วโรดม
นายกเทศมนตรี

POLL

การบริการของเราเป็นอย่างไร
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2020 เวลา 12:18 น.

แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง
     แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ปี ๒๕๖๓

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๒

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
   
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๓ ก.พ.๖๓
   
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๓ ต.ค.๖๒
   
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๓ ธ.ค.๖๒
   
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๓ พ.ค.๖๓
   
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๓ พ.ย.๖๒
   
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๓ ม.ค.๖๓
   
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๓ มี.ค.๖๓
   
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๓ เม.ย.๖๓
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2020 เวลา 12:51 น.