ผู้บริหาร


นายวัฒนา ภู่วโรดม
นายกเทศมนตรี

POLL

การบริการของเราเป็นอย่างไร
 
กองคลัง
กองคลัง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2010 เวลา 14:42 น.

 

นางสิรินาถ  สมทรัพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 

ภารกิจ : งานเกี่ยวกับการบริหารงานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานพัฒนารายได้ และงานเกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การเบิกจ่าย การรับเงินรายได้ทุกประเภท
 
 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 08 เมษายน 2015 เวลา 12:27 น.