ผู้บริหาร


นายวัฒนา ภู่วโรดม
นายกเทศมนตรี

POLL

การบริการของเราเป็นอย่างไร
 
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาเทศบาล
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาเทศบาล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 07 มิถุนายน 2019 เวลา 11:35 น.
►แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559-2563)
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2020 เวลา 14:02 น.