ผู้บริหาร


นายวัฒนา ภู่วโรดม
นายกเทศมนตรี

POLL

การบริการของเราเป็นอย่างไร
 
เดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2019 เวลา 14:42 น.

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 
เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย นำโดยนายกเทศมนตรี นายวัฒนา ภู่วโรดม
พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศป.ปส.อ.) อำเภอเกษตรวิสัย
จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2562) ณ บริเวณถนนปัทมานนท์ หน้าสำงาน ส.ส.ศักดา คงเพชร
ถึงบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเกษตรวิสัย ประจำปี 2562 "มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด"
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฏาคม 2019 เวลา 13:44 น.