การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.2 MB