ผู้บริหาร


นายวัฒนา ภู่วโรดม
นายกเทศมนตรี

POLL

การบริการของเราเป็นอย่างไร
 
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2019 เวลา 18:52 น.

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย นายวัฒนา ภู่วโรดม นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรวิสัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สำหรับการแต่งกายข้าราชการสวมเครื่องแบบปกติขาว พนักงานจ้างสวมชุดผ้าไทย/สุภาพ โทนสีเหลือง นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรวิสัย เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อมอบให้กับประชาชนทุกครัวเรือนในสังกัดเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่พสกนิกรมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย


แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 07 มกราคม 2020 เวลา 09:36 น.