ผู้บริหาร


นายวัฒนา ภู่วโรดม
นายกเทศมนตรี

POLL

การบริการของเราเป็นอย่างไร
 
กิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟ มาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2019 เวลา 19:30 น.

กิจกรรมเดิน - วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ (จังหวัดร้อยเอ็ด) วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒   เวลา ๐๕.๓๐ น. ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดร้อยเอ็ด และ บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ดเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ร่วมกิจกรรม เดิน - วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ (จังหวัดร้อยเอ็ด)จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน “เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ” โดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีโครงการกิจกรรม เดิน-วิ่ง-มินิฮาล์ฟมาราธอน-เฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อนำเงินรายได้จากค่าสมัครโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดีแต่มีฐานะยากจน ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ FUN RUN/ฟันรัน ระยะทาง ๕.๕ ก.ม.
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2019 เวลา 11:38 น.